เผยเจ้าชายแฮรีให้ทุนสนับสนุนการฝึกสติในกองทัพอังกฤษ...สะท้อนยุโรปสนใจพุทธศาสนามากขึ้น

จากรณีที่มีกระแสข่าวระบุเจ้าชายแฮร์รีแห่งราชวงศ์อังกฤษและคณะนายทหารผู้ใหญ่จากกระทรวงกลาโหม ทรงมีแนวคิดรณรงค์ชักชวนให้สมาชิกในกองทัพได้ฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการฝึกสติหรือฝึกสัมมาสติ http://winne.ws/n22633

2.6 พัน ผู้เข้าชม

เจ้าชายเฮนรี ชาลส์ อัลเบิร์ต เดวิด แห่งเวลส์ พระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

เผยเจ้าชายแฮรีให้ทุนสนับสนุนการฝึกสติในกองทัพอังกฤษ...สะท้อนยุโรปสนใจพุทธศาสนามากขึ้น

จากรณีที่มีกระแสข่าวระบุเจ้าชายแฮร์รีแห่งราชวงศ์อังกฤษและคณะนายทหารผู้ใหญ่จากกระทรวงกลาโหม ทรงมีแนวคิดรณรงค์ชักชวนให้สมาชิกในกองทัพได้ฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการฝึกสติหรือฝึกสัมมาสติส่งผลให้มีคณะนายทหารและข้าราชการในกระทรวงกลาโหมอังกฤษนำคณะไม่น้อยกว่า 150 นายไปปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเจริญสติ และปัจจุบันมีนายทหารในอังกฤษไม่น้อยกว่า 4,000 นายเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นประจำ สาระสำคัญก็คือการฝึกจิตให้มั่นคงสามารถลดความเครียดในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนงาน ในที่สุด ก็สามารถทำให้ผู้ฝึกมีความสุขได้นั้น

พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน

เผยเจ้าชายแฮรีให้ทุนสนับสนุนการฝึกสติในกองทัพอังกฤษ...สะท้อนยุโรปสนใจพุทธศาสนามากขึ้น

พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน  เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า ปัจจุบันนี้ประชาชนในทวีปยุโรปกำลังตื่นตัวมากเรื่องพระพุทธศาสนาเพราะเป็นทางเลือกใหม่ที่ของชาวยุโรปและชาวโลก โดยมองว่าเป็นศาสนาที่จะนำสันติภาพมาสู่สังคมโลกได้ สามารถลดความรุงแรงและสงครามที่จะเกิดขึ้นได้

 

"จากข่าวเกี่ยวกับเจ้าชายแฮร์รีนั้นสะท้อนให้เห็นได้ชัดมากว่าชาวโลกกำตื่นตัวและต้องการพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะหลักคำสอนที่นำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลได้จริง ไม่ใช่เฉพาะในราชวงศ์อังกฤษเท่านั้นที่สนพระทัย กษัตริย์หลายประเทศก็สนพระทัยเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงเพียงแต่ไม่เป็นข่าวเท่านั้น" เจ้าคุณสวีเดน กล่าวและว่า

 

สำหรับในประเทศสวีเดนนั้น ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงในระดับมหาวิทยาลัย ได้จัดนักเรียนเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่น้อยกว่าปีละ 10 แห่ง 

 นอกจากนี้อาตมาได้พบผู้นำศาสนาในระดับสูงหลายๆ ศาสนาก็ยอมรับและยกยกพระพุทธศาสนาว่าเป็นเลิศในด้านวิปัสสนา ไม่มีใครปฏิเสธเช่น ดาไล ลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณทิเบต และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก  ก็เคยให้คณะสงฆ์พระธรรมทูตเข้าพบพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  และในปีนี้พระองค์ทรงได้ให้เข้าเฝ้าเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ในระดับศาสนานานาชาติอีกครั้ง 

 

"นี่คือสาเหตุและเหตุผลที่สำคัณที่สุดที่คนทางแถบตะวันตกได้หัดมานับถือพระพุทธศาสนาและบวชเป็นพระหลายรูป อาตมาจึงคิดที่จะนำหลักวิปัสสนา สมาธิ วัฒนธรรม ชูบนเวทีการประชุมสันติภาพโลกที่ประสวีเดนในปีนี้" เจ้าคุณสวีเดน กล่าว


ที่มาhttp://www.banmuang.co.th/news/education/105158

 

แชร์