นายทิม.ไรอั้น.สส.ของอเมริกาผลักดันให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ.

นายทิม.ไรอั้น.สส.ของอเมริกา.จากรัฐโอไฮโอ้..ผู้มีความรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างดี.ผลักดันให้รัฐสภาอเมริกา.มีมติเป็นเป็นเอกฉัน.ให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ. http://winne.ws/n8126

2.7 พัน ผู้เข้าชม
นายทิม.ไรอั้น.สส.ของอเมริกาผลักดันให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ.

      สำนักข่าวที่ทำเนียบสหรัฐอเมริกา.รายงาน..นายทิม.ไรอั้น.สส.ของอเมริกา.จากรัฐโอไฮโอ้..ผู้มีความรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างดี.ผลักดันให้รัฐสภาอเมริกา.มีมติเป็นเป็นเอกฉัน.ให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ.

       เพื่อความสงบสุขของประเทศ.จนประสพผลสำเร็จ..รวมทั้งอังกฤษยุโรป.ก็ดำเนินตามทั้งหมด.เพราะพิสูจน์แล้วว่ามีเพียงศาสนาพุทธเท่านั้น.ที่แก้ปัญหาประเทศได้.รักษาจิตใจคนในชาติได้..มีเหตุ.และผล.ที่สามารถพิสูจน์ได้..

       ขอแสดงความยินดีกับพุทธมามะกะทั่วโลก

นายทิม.ไรอั้น.สส.ของอเมริกาผลักดันให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ.
นายทิม.ไรอั้น.สส.ของอเมริกาผลักดันให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ.
นายทิม.ไรอั้น.สส.ของอเมริกาผลักดันให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ.
นายทิม.ไรอั้น.สส.ของอเมริกาผลักดันให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ.
นายทิม.ไรอั้น.สส.ของอเมริกาผลักดันให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ.
แชร์