เจ้าชายแฮรีนำกระทรวงกลาโหมชวนสมาชิกปฏิบัติสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนา

จ้าชายแฮรี นำคณะนายทหารและข้าราชการของกระทรวงกลาโหมปฏิบัติสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนา http://winne.ws/n24660

3.9 พัน ผู้เข้าชม
เจ้าชายแฮรีนำกระทรวงกลาโหมชวนสมาชิกปฏิบัติสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนา

เจ้าชายแฮรี่ นำฝรั่งไปไกลแล้ว

กระทรวงกลาโหมและ #เจ้าชายแฮรี #นำคณะนายทหารและข้าราชการของกระทรวงปฏิบัติสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนา..!!!

( MoD and Prince Harry led initiatives to practice meditation among British military personel)

ตั้งแต่ปีที่แล้ว เจ้าชายแฮรีและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากกระทรวงกลาโหมอังกฤษ ได้มีแนวคิดรณรงค์ชักชวนให้สมาชิกในกองทัพฝึกสมาธิตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการฝึกการเจริญสติ

ปีนี้ จึงมีคณะนายทหารและข้าราชการในกระทรวงกลาโหมอังกฤษไม่น้อยกว่า 150 คนไปปฏิบัติสมาธิภาวนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเจริญสติ

ปัจจุบันมีนายทหารในกองทัพอังกฤษไม่น้อยกว่า 4,000 นายประกาศตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นประจำ สาระสำคัญก็คือการฝึกจิตให้มั่นคง เพื่อช่วยลดความเครียดในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

ก่อนหน้านี้ นักวิจัยอังกฤษค้นพบว่าการเจริญสติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนาสามารถทำให้ผู้คนประสบความสุขได้จริง จึงเริ่มมีการรณรงค์ให้การเจริญสติเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำวัน เช่นเดียวกับการออกกำลังกาย 

An initiative was launched last year by the MoD and Prince Harry to develop mindfulness among British military personel using Buddhist meditation.

More than 150 military personnel and defence civil servants have come together for a day designed to teach them about mindfulness.

There are 4,000 Buddhists embraced personel currently serving in the British Armed Forces.Most of them normally practice mildfulness to deal with daily stress or pressure.

British researchers previously found that mindfulness meditation, a technique key to Buddhist practice which known as 'Sati',could lead to a true happiness.Initiatives to normalise  it as the culture where people can talk about mental wellbeing in the same way as they talk about physical wellbeing were then launched.

Cr.Sunthorn Utaithum

ขอบคุณเจ้าของวีดีโอและภาพเพื่อเป็นธรรมทาน


ขอบคุณเฟซบุ๊ก พิทยา ทิพสงคราม

เจ้าชายแฮรีนำกระทรวงกลาโหมชวนสมาชิกปฏิบัติสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนา
เจ้าชายแฮรีนำกระทรวงกลาโหมชวนสมาชิกปฏิบัติสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนา
เจ้าชายแฮรีนำกระทรวงกลาโหมชวนสมาชิกปฏิบัติสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนา
เจ้าชายแฮรีนำกระทรวงกลาโหมชวนสมาชิกปฏิบัติสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนา
เจ้าชายแฮรีนำกระทรวงกลาโหมชวนสมาชิกปฏิบัติสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนา
แชร์