คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมเสนอนิทรรศการวัดตัวอย่าง วัดสวยด้วยความสุข

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส จังหวัดปทุมธานี และ พิธีถวายปัจจัยสมทบบุญทอดกฐินสามัคคี 95 วัด จังหวัดปทุมธานี http://winne.ws/n25329

502 ผู้เข้าชม
คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมเสนอนิทรรศการวัดตัวอย่าง วัดสวยด้วยความสุข
คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมเสนอนิทรรศการวัดตัวอย่าง วัดสวยด้วยความสุข

ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยพระเทพรัตนสุธี ท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี ประธานเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมตัดริบบิื้นเปิดงาน

คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมเสนอนิทรรศการวัดตัวอย่าง วัดสวยด้วยความสุข

มีการจัดเวทีเสวนาภายใต้ชื่อ วัดสวยด้วยความสุข โดยผู้แทนจากวัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดบางหลวง, พระมหาจุมพล จิตฺตพโล เจ้าคณะอำเภอสามโคก และเจ้าอาวาสวัดตำหนัก, พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม เป็นคณะวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ สังคม การเรียนรู้ จิตใจและปัญญา ตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ปฏิบัติจริงและเห็นผลดี ถ่ายทอดเพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดการวัดให้สงบ ร่มรื่น สมเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธ

คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมเสนอนิทรรศการวัดตัวอย่าง วัดสวยด้วยความสุข

รวมทั้งมีพิธีถวายปัจจัยสมทบบุญทอดกฐินสามัคคี 95 วัด จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ  จังหวัดปทุมธานี น้อมถวายโดย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก 

คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมเสนอนิทรรศการวัดตัวอย่าง วัดสวยด้วยความสุข
คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมเสนอนิทรรศการวัดตัวอย่าง วัดสวยด้วยความสุข
แชร์