ไทยเสนอ UNESCO หลวงปู่มั่นเป็นบุคคลสำคัญของโลก !!

ไทยเสนอ UNESCO หลวงปู่มั่นเป็นบุคคลสำคัญของโลก http://winne.ws/n25623

4.6 พัน ผู้เข้าชม

ประเทศไทยเสนอ UNESCO หลวงปู่มั่นเป็นบุคคลสำคัญของโลก  ชี้เป็นพระเถระสายวิสัสสนากรรมฐานที่วัตรปฏิบัติงดงาม 

ไทยเสนอ UNESCO หลวงปู่มั่นเป็นบุคคลสำคัญของโลก !!

เสนอ "พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต" เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี 2563 ชี้เป็นพระเถระสายวิสัสสนากรรมฐานที่วัตรปฏิบัติงดงาม พุทธศาสนิกชนเคารพนับถืออย่างสูง ศธ.นำคำสอนบรรจุหลักสูตร พร้อมฉลอง 150 ปีชาตกาล

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) แถลงเมื่อวันที่ 17 มกราคมนี้ ถึงการจัดงานครบรอบ 150 ปี ชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ 20 มกราคม 2563 ว่า วธ. โดยกรมการศาสนา (ศน.) จะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญเพื่อเชิดชูเกียรติคุณในฐานะที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ทั้งขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ดังนั้นจึงร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ และทุกภาคส่วน คณะสงฆ์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเผยแผ่คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

    นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จะร่วมกับ วธ.ดำเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ต่อยูเนสโก ประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี 2563 โดยตลอดปี 2562 ขอเชิญชวนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการนำข้อปฏิบัติของพระอาจารย์มั่นไปใช้ในการดำเนินชีวิต และจัดกิจกรรมด้วยความเรียบง่าย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้คนไทยและอนุชนรุ่นหลังให้ความสนใจยึดมั่นในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการวิปัสสนาให้เป็นที่ประจักษ์

อ่านรายละเอียด : thaipost

แชร์