ธรรมกายจัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป ชาวพุทธร่วมงานจำนวนมาก

วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป พุทธศาสนิกขนทั้งชาวไทย และต่างประเทศมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก http://winne.ws/n25720

5.4 พัน ผู้เข้าชม

     วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป พุทธศาสนิกขนทั้งชาวไทย และต่างประเทศมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ธรรมกายจัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป ชาวพุทธร่วมงานจำนวนมาก

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา  วัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญตลอดทั้งวันต้ังแต่ช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีตักบาตร  สวดมนต์ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ  และพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 37 และพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก(World-PEC) ครั้งที่ 13

ธรรมกายจัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป ชาวพุทธร่วมงานจำนวนมาก

     จากนั้นในช่วงเย็นเวลาประมาณ 18.00 น.ก่อนที่จะประกอบพิธีเวียนประทักษิณนั้น  คณะสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนนั่งสมาธิบริเวณลานธรรมหน้ามหาพระธรรมกายเจดีย์   ต่อเนื่องด้วยพิธีจุดโคมมาฆประทีป  และเวียนประทักษิณรอบมหาพระธรรมกายเจดีย์ของคณะสงฆ์และพุทธสาสนิกชนตามลำดับ

ธรรมกายจัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป ชาวพุทธร่วมงานจำนวนมาก

  โดยการประกอบพิธีกรรมนอกจากจะมีการทำบุญตักบาตร  นั่งสมาธิ  และเวียนประทักษิณแล้ว  คณะสงฆ์ยังได้นำสาธุชนกล่าวคำอธิษฐานจิต แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย และอุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลไปถึงญาติมิตร  บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  ให้ได้รับบุญกุศลร่วมกันอีกด้วย

ธรรมกายจัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป ชาวพุทธร่วมงานจำนวนมาก
ธรรมกายจัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป ชาวพุทธร่วมงานจำนวนมาก
ธรรมกายจัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป ชาวพุทธร่วมงานจำนวนมาก
ธรรมกายจัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป ชาวพุทธร่วมงานจำนวนมาก
แชร์