ประเพณี "รดน้ำต้นโพธิ์" กับศรัทธาของชาวมอญ สังขละบุรี

ร่วมงานบุญประเพณี "รดน้ำต้นโพธิ์" ในวันวิสาขบูชา กับศรัทธาของชาวมอญ สังขละบุรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค. 2562 ณ ลานหน้าเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี http://winne.ws/n26018

763 ผู้เข้าชม
ประเพณี "รดน้ำต้นโพธิ์"  กับศรัทธาของชาวมอญ สังขละบุรี

     ททท.กาญจนบุรี เชิญชวนเที่ยวงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา  ในงาน "ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์"  ประเพณีชาวไทยเชื้อสายมอญ  ในวันที่ 18 พ.ค. 2562 ณ ลานหน้าเจดีย์พุทธคยา  วัดวังก์วิเวการาม  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

     โดยกิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการไหว้พระ  สวดมนต์ และเวียนเทียนรอบเจดีย์พุทธคยาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังมีการ "ออกร้านตลาดนิพพาน"   เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงาน ได้นำบุญที่ทำมาแล้วนั้นมาแลกสิ่งของ แทนการใช้เงินซื้อ  ซึ่งชาวมอญมีความเชื่อว่าการทำบุญต่างๆ ในช่วงที่มีชีวิตนั้นจะมีการสั่งสมไว้และจะเป็นปัจจัยที่จะนำให้เราบรรลุนิพพานในที่สุด  จึงเป็นที่มาของ "การออกร้านตลาดนิพพาน" โดยผู้ที่มาออกร้านก็อยากได้บุญกับผู้ซื้อ  ส่วนผู้ซื้อเองนั้นก็สุขใจ ปลื้มใจกับบุญที่ทำทา   ได้บุญทั้งผู้ซื้อที่มาร่วมงานบุญและผู้ขายที่มาออกร้านด้วยกันทั้งคู่

   ซึ่งความเชื่อในเรื่องผลของบุญ และประเพณีเช่นนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของชาวมอญ สังขละบุรี  ที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายมาเป็นเวลายาวนานที่มา : banmuang ,  เฟซบุ๊ค ททท. สำนักงาน กาญจนบุรี

แชร์