วัดพระธรรมกายทั่วโลก เตรียมจัดงานบุญวิสาขบูชาโลก

วัดพระธรรมกายและสาขาต่างประเทศกว่า 100 แห่ง เตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562 http://winne.ws/n26048

3.7 พัน ผู้เข้าชม
วัดพระธรรมกายทั่วโลก เตรียมจัดงานบุญวิสาขบูชาโลก

     วัดพระธรรมกาย และวัดสาขาต่างประเทศ กว่า 100 แห่งทั่วโลก  เตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลก ประจำปี2562 

     นอกจากนี้  วัดสาขาบางแห่งยังร่วมมือกับองค์กรพุทธสากลต่างๆ  จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอน  ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวันวิสาขบูชาให้ชาวโลกได้รับรู้  เช่น 

- วัดพระธรรมกายลอนดอนได้เข้าร่วมกิจกรรมงานฉลองวิสาขบูชาที่วัดฝอกวงซัน ณ Leicester Square Garden กรุงลอนดอน

- วัดภาวนามองโกเลียร่วมกับมูลนิธิสันติจิตตังจัดพิธีจุดประทีปและลอยโคมลอย ถวายเป็นพุทธบูชา

วัดพระธรรมกายทั่วโลก เตรียมจัดงานบุญวิสาขบูชาโลก
วัดพระธรรมกายทั่วโลก เตรียมจัดงานบุญวิสาขบูชาโลก
วัดพระธรรมกายทั่วโลก เตรียมจัดงานบุญวิสาขบูชาโลก
วัดพระธรรมกายทั่วโลก เตรียมจัดงานบุญวิสาขบูชาโลก
แชร์