พระสิงห์สานชนะมาร พระพุทธรูปสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์

พระสิงห์สานชนะมาร พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ที่สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ สล่าสานพระจะต้องปวารณาตน นอนในราชวัตรฉัตรธงรอบวิหารเท่านั้น งดเว้นจากการทานเนื้อสัตว์ สมาทานศิล 8 และต้องทำใจให้ผ่องใส่ตลอดระยะเวลาที่สานพระอยู่ http://winne.ws/n26155

3.3 พัน ผู้เข้าชม
พระสิงห์สานชนะมาร พระพุทธรูปสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์

     พระสิงห์สานชนะมาร ที่ถูกสร้างจากไม้ไผ่ทั้งองค์และเคลือบด้วยยางของต้นรัก  ซึ่งมีความสูง 19 ศอก  ความกว้างหน้าตัก 9.9 ศอก  ประดิษฐานอยู่ที่วัดหิรัญญาวาส  ต.เกาะช้าง  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย

พระสิงห์สานชนะมาร พระพุทธรูปสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ภาพ : chiangraifocus

     สำหรับที่มาของไม้ไผ่ที่นำมาสานองค์พระนั้น พระครูหิรัญอาวาสวัตรท่านเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาวาส ได้เปิดเผยข้อมูลว่า  เป็นไม้ไผ่ที่นำมาจากประเทศพม่า  ถือว่าเป็นไม้มงคล ที่มีถิ่นกำเนิดตามยอดเขาสูง  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ไม้มุง"  มีลักษณะที่พิเศษคือ  มีความเหนียว  และมอดไม่กิน  โดยไม้ชนิดนี้จะสามารถตัดได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น  และต้องตัดในวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เท่านั้น และจะมีการเสี่ยงทายเพื่อกำหนดว่าในปีนั้นๆ วัดที่ทำเรื่องขอไม้ชนิดนี้ วัดไหนจะได้สิทธิ์ในการตัด

พระสิงห์สานชนะมาร พระพุทธรูปสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ภาพ : chiangraifocus

      ซึ่งในระหว่างขั้นตอนการสานองค์พระพุทธรูปนั้น สล่าสานพระจะต้องปวารณาตน นอนในราชวัตรฉัตรธงรอบวิหารเท่านั้น  งดเว้นจากการทานเนื้อสัตว์  สมาทานศิล 8   และต้องทำใจให้ผ่องใส่ตลอดระยะเวลาที่สานพระอยู่

      สำหรับการออกแบบวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  ตลอดจนบันใด ทางขึ้นต่างๆ นั้น  พระครูหิรัญอาวาสวัตร ท่านได้ออกแบบเองตามอริยสถาปัต สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ สามารถใช้รถเข็นขึ้นบนวิหารได้อย่างสะดวก โดยใช้เวลาสร้างนานกว่า 3 ปี

อ่านรายละเอียด :  chiangraifocus

พระสิงห์สานชนะมาร พระพุทธรูปสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ภาพ : chiangraifocus

    

พระสิงห์สานชนะมาร พระพุทธรูปสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ภาพ : chiangraifocus
แชร์