คณะสงฆ์ จ. สระบุรีขับเคลื่อนโครงการ " วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

คณะสงฆ์ จ. สระบุรีจัดประชุม สัมมนา พร้อมขับเคลื่อนโครงการ " วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" http://winne.ws/n26192

852 ผู้เข้าชม
คณะสงฆ์ จ. สระบุรีขับเคลื่อนโครงการ " วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาอบรมสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พระราชเมธากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดสระบุรี" 

     โดยภายในงานมีพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ) พระราชธราภารณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าอาวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้แทนองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนกว่า ๖๐๐ รูป/คน

     ในโอกาสนี้ พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "๓ พันธกิจ ๕ส เครื่องมือ ๗ แนวทางการดำเนินงาน ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่" เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส

อ่านรายละเอียด : banmuang

แชร์