พระมหาโพธิวงศาจารย์เตือน งดวิจารณ์การเมือง-สถาบัน

พระมหาโพธิวงศาจารย์เตือนคณะสงฆ์ในพิธีเปิดของโครงการ "พัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา" งดวิจารณ์การเมือง-สถาบัน และระมัดระวังคำพูดแสดงความเห็นในเรื่องละเอียดอ่อน http://winne.ws/n26193

777 ผู้เข้าชม
พระมหาโพธิวงศาจารย์เตือน งดวิจารณ์การเมือง-สถาบันภาพ : banmuang

    เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562   กรมการศาสนา (ศน.) ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดยานนาวา  กรุงเทพฯ  โดยมีพระธรรมวิทยากรเข้าร่วมการอบรมจำนวน 200 รูปจากทั่วประเทศ  และนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

     สำหรับโครงการที่จัดขึ้นครั้งนี้  ได้มีพระชั้นผู้ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ เมตตามาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา  รวมถึงการปรับใช้สื่อดิจิทัลในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มเป้าหมายในวัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พระมหาโพธิวงศาจารย์เตือน งดวิจารณ์การเมือง-สถาบันภาพ : banmuang

     ในโอกาสนี้  พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ได้กล่าวถึงสิ่งที่พระสงฆ์ยุคนี้ต้องระวัง  โดยเฉพาะการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ว่า

     "สิ่งที่จะต้องระวังและขอฝากไว้ คือ คำพูด ของพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ อย่าแสดงความโดดเด่น เก่งกล้า พูดจากระทบกระเทียบการเมืองและสถาบันหรือให้ความคิดเห็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะเผยแพร่ในโซเชียล ซึ่งพระรุ่นใหม่ที่หัวรุนแรง ขาดสติ ขาดความคิดที่รอบคอบ แสดงความเห็น ไม่ถูกกาละเทศะมีมาก จะส่งผลกระทบเสียหาย นับเป็นเรื่องอันตรายที่สุด เท่ากับฆ่าตัวตาย ดังนั้น บทบาทพระสงฆ์แม้รู้จริงควรเก็บไว้ เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าดีที่สุด" 


แชร์