คนเราเลือกเกิดได้ !!!

มองที่ตัวเรา ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ก็เพราะตัวเรานี่แหละเป็นผู้สร้าง และ/หรือ ทำลาย ในเวลาเดียวกันก็อาจส่งผลกระทบไปถึงผู้อื่นด้วย http://winne.ws/n26198

2.0 พัน ผู้เข้าชม
คนเราเลือกเกิดได้ !!!https://th.lovepik.com/image-400009355/the-silhouette-of-all-kinds-of-people.html

ร่างกายคนเราประกอบด้วยธาตุทั้ง 6 คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาสธาตุ และ วิญญาณธาตุ 

1. ธาตุดิน เป็นส่วนประกอบของร่างกายของเราทั้งภายนอกและภายใน เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ตับไต หัวใจ ม้าม ปอด ลำไส้ ฯลฯ 

2. ธาตุน้ำ เช่น เลือด น้ำเหลือง ไขข้อ ฯลฯ

3. ธาตุไฟ ทำให้ร่างกายอบอุ่น เผาผลาญทำให้เกิดพลังงาน เป็นต้น

4. ธาตุลม เช่น ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ควบคุมการเต้นของหัวใจ เป็นต้น

5. อากาสธาตุ ก็คืออากาศที่เราหายใจ เป็นต้น

6. วิญญาณธาตุ ก็คือธาตุรู้หรือใจของเรานั่นเอง

ธาตุทั้ง 6 ถูกปรุงแต่งมาจากผลแห่งการกระทำของเราหรือเรียกสั้น ๆ ว่า “กรรม” ของเราเอง ส่งผลให้เราเกิดมามีผิวพรรณรูปร่าง หน้าตา รวมถึงสุขภาพร่างกาย ที่สำคัญคือจิตใจ ตามกรรมที่ทำไว้

ในเมื่อเรารู้อยู่ว่าทุกการกระทำของเราส่งผลต่อตัวเราโดยตรงและอาจกระทบถึงทุกสรรพสิ่งรอบตัว เราก็ควรทำแต่สิ่งดี  ๆ ส่งสิ่งดี ๆ ออกไป ดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า “คิดดี พูดดี ทำดี”  หรือ  “ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส

คนเราเกิดมาก็อยากได้ดี อยากสวย อยากหล่อ อยากรวย อยากฉลาด อยากมีสุขภาพดี มีแต่คนรัก อยากมีความสุข อยากได้แต่สิ่งดี ๆทั้งนั้น  ฉะนั้นเราก็ควรทำแต่สิ่งดี ๆ เพราะเราทำอะไรอย่างไร เราก็จะได้สิ่งนั้นอย่างนั้นส่งผลกลับมาหาเราแน่นอน เหมือนกฎแห่งแรงดึงดูด หรือกฏแห่งกรรมนั่นเอง

การทำสิ่งดี ๆ คือ การดูแลตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรม ตัวเราดีแล้วก็แผ่ความรักความปรารถนาดีหรือแบ่งปัน ซึ่งก็คือ การทำบุญทำทานนั่นเอง เรามีอะไรเราก็แบ่งปันออกไป เรามีความสุขเราก็แบ่งปันความสุข เรานั่งสมาธิแล้วมีความสุขหรือได้บุญเราก็แบ่งปันหรือแผ่ความสุขหรือบุญจากการนั่งสมาธิแผ่ออกไป เรามีความรู้ก็แบ่งปันความรู้ เรามีเงินเราก็บริจาค เรามีของเหลือกินเหลือใช้เราก็ส่งต่อหรือบริจาค โลกนี้จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

แค่เราคิดแบ่งปันเราก็มีความสุขแล้ว ในเมื่อเริ่มคิดดีและลงมือทำด้วยจิตใจอันดีงาม ใจของเราก็จะผ่องใสหรือมีความสุขหรือกล่าวง่าย ๆ ว่า วิธีทำให้มีความสุขคือทำใจให้ใส คือ ไม่มีกิเลสและทิฏฐิ (ไม่มีความโลภ โกรธ หลงมีความเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิ)

คนเราเมื่อมีความสุข ใจก็ผ่องใส ใสจนเห็นทุกอย่างเหมือนน้ำที่ใสเราก็เห็นทะลุปรุโปร่ง น้ำทะเลที่ใสเราก็เห็นถึงก้นทะเล  เช่นกันใจที่ใสก็เห็นทุกอย่าง เห็นปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้โดยง่าย 

เราอยากเกิดมาเป็นอะไร หรืออยากได้อะไรก็ให้ตั้งสิ่งนั้น ๆ ไว้ในใจที่ใส ๆ ด้วยการทำบุญทำทานหรือแบ่งปันออกไปก่อน แล้วเราจะได้สิ่งที่ต้องการนั้น ๆ กลับมาแน่นอนทันทีในชาตินี้ เราเลือกเกิดใหม่ในชาตินี้ได้เลย แถมผลพวงจากกรรมดีก็สามารถส่งต่อไปภพชาติหน้าได้อีกด้วย

ตัวอย่าง เช่น เกิดมาชาตินี้หน้าไม่ใส อยากให้หน้าผ่องใส

1.  ทำบุญทำทาน ตามกำลังศรัทธาและความสามารถของตัวเองก่อน หรือเราแบ่งปันอะไรได้ เราก็แบ่งปันออกไปก่อน

2.  ต้องปลื้ม ปลื้มในบุญ ปลื้มในสิ่งดี ๆ ที่ได้ทำลงไป ปลื้มจนใจใส (ขั้นตอนนี้หลายคนก็หน้าใสแล้ว)

3.  ลงมือทำ ทำตามวิธีดี ๆ ที่คิดได้หรือหามาได้หรือมีผู้รู้แนะนำ แล้วก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมกับตัวเรา เช่น หน้าจะสวยจะผ่องก็ต้องรักษาความสะอาด อยู่ในที่อากาศดี เลือกดื่มและทานอาหารที่ดี ออกกำลังกาย เดินเวียนประทักษิณรับพลังดี ๆ เป็นต้น

4.  ต้องนึกเป็นภาพ นึกเห็นหน้าที่ผ่องใสของเรา ไร้สิวฝ้ามีออร่า แล้วแต่เราจะนึก นึกเป็นภาพในใจที่ใสของเราทุกวันหรือทุกเวลา เป็นต้น

5.  หลีกเลี่ยงสิ่งไม่พึงประสงค์ทุกประเภทที่ทำให้ใจไม่ใส เช่น นินทาว่าร้าย คนคิดลบเป็นต้น (ข้อนี้สำคัญมาก หลีกหนีให้ได้คือไม่คบคนพาล)

รับประกันหน้าใสขึ้น sure!!!  เกิดขึ้นทันทีในปัจจุบันชาตินี้  เหมือนเกิดใหม่ไม่ต้องรอชาติหน้า ชาตินี้ยังทำได้ ชาติหน้าเราก็ทำดีเตรียมไว้ตั้งแต่ชาตินี้เลย 

ฉะนั้น เราเลือกเกิดได้ จากกรรมหรือการกระทำที่เราได้เลือกทำไว้เอง

ขอบคุณข้อมูล : na_diary (Cr. ครูบาอาจารย์ผู้พร่ำสอนอย่างทุ่มเท)

Thanks for photo : https://th.lovepik.com/image-400009355/the-silhouette-of-all-kinds-of-people.html

แชร์