วิธีแก้ไขอดีตที่ผิดพลาด !!!

อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการ ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อย่างเต็มที่ไปจนตลอดชีวิต http://winne.ws/n26336

1.1 พัน ผู้เข้าชม
วิธีแก้ไขอดีตที่ผิดพลาด !!!

พระท่านสอนว่า ถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไป มีวิธีแก้ไข 3 ข้อ คือ

1.      สิ่งที่ผิดพลาดไป ล้วนเป็นอดีต แก้ไขไม่ได้แล้ว ให้ลืมไปให้หมด

2.      เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการ ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อย่างเต็มที่ตลอดชีวิต

3.      หลังจากภาวนาหรือทำสมาธิจนกระทั่งจิตใจผ่องใสไร้กังวลแล้ว ให้ขอขมา ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน รวมถึงอธิษฐานขอ อย่าได้ทำอะไรผิดพลาดอีกเลย

เราชาวพุทธจำขึ้นใจว่า “ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส” มันต่างจาก “ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา” มั๊ยนี่  มาเปรียบเทียบดูกัน

ละชั่ว = รักษาศีล

คือ การรักษาศีล 5 หมายถึงการละเว้นจากความชั่วหรือความไม่ดีทั้ง 5 ประการ คือ ละเว้นจากการฆ่า, ละเว้นจากการลักขโมย, ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม, ละเว้นจากการพูดปดพูดไม่ดีทั้งหลาย, ละเว้นจากการดื่มหรือเสพของมึนเมาทุกชนิด

ทำดี = ทำทาน

คือทำดีกับทุกคนโดยไม่หวังผลตอบแทน ให้หรือแบ่งปันในสิ่งที่ผู้อื่นขาดหรือเรามีด้วยความปรารถนาดี การให้มีถึง 10 วิธีซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในการทำบุญทำทาน ไม่มีอะไรจะให้ก็ให้ “ยิ้ม” เข้าไว้เพราะแค่ยิ้มบรรยากาศก็ดีแล้ว

ทำจิตใจให้ผ่องใส = เจริญภาวนา

มีวิธีเดียวที่ดีที่สุดที่จะทำให้จิตใจผ่องใสได้จริง คือ การปฏิบัติธรรม หรือการนั่งสมาธิ นั่นเอง

คนเราเกิดมาไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาด เมื่อพลาดแล้วก็ยอมรับความจริงให้รีบ “ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส” หรือ “ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา” ก็เหมือนกันนั่นแหละนะ

 

ขอขอบคุณข้อมูล : วิชาการ 01, 1 กันยายน พ.ศ. 2545

ขอขอบคุณรูปภาพ : ขอขมา

แชร์