จังหวัดอุตรดิตถ์ รณรงค์เชิญชวนบริโภคลองกองในพื้นที่ ช่วยเหลือเกษตรกร

จังหวัดอุตรดิตถ์ รณรงค์เชิญชวนบริโภคลองกองในพื้นที่ ช่วยระบายผลผลิตออกสู่ตลาด http://winne.ws/n26672

3.5 พัน ผู้เข้าชม
จังหวัดอุตรดิตถ์ รณรงค์เชิญชวนบริโภคลองกองในพื้นที่ ช่วยเหลือเกษตรกร

       จังหวัดอุตรดิตถ์ รณรงค์เชิญชวนบริโภคลองกองในพื้นที่ ช่วยระบายผลผลิตออกสู่ตลาด     

        นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตและระบายผลผลิตลางสาด-ลองกองของเกษตรกรออกสู่ตลาด ซึ่งขณะนี้ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดในปริมาณมากช่วงเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2562 ทำให้เกษตรกรไม่สามารถระบายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ทัน 

          ทั้งนี้ในส่วนภาคราชการได้มีการหารือของคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนกล่องผลไม้ จำนวน 5,000 ใบ บรรจุได้กล่องละ 10 กิโลกรัม โดยผู้บริโภคนำขึ้นเครื่องบินได้ฟรี ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองเพื่อกระจายผลผลิตลองกองออกนอกจังหวัด อีกทั้งมีการกำหนดจุดซื้อขายผลผลิตลองกองตามโครงการฯ ที่ตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) อำเภอลับแล เป้าหมายจำนวนไม่เกิน 4,000 ตัน ซึ่งราคาลองกองเกรดคละขยับสูงขึ้น 

จังหวัดอุตรดิตถ์ รณรงค์เชิญชวนบริโภคลองกองในพื้นที่ ช่วยเหลือเกษตรกร

       ขณะที่ทางมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 ในการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนลองกอง จำนวน 15,560 กิโลกรัม และได้นำผลผลิตส่งไปจำหน่ายยังหน่วยทหารต่างๆ ในกองทัพภาคที่ 3 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและให้ผลผลิตไปถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้างขึ้น

 

จังหวัดอุตรดิตถ์ รณรงค์เชิญชวนบริโภคลองกองในพื้นที่ ช่วยเหลือเกษตรกร

       สำหรับราคาของลองกองที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศในการซื้อ-ขายผลผลิต เกรดคละ ราคาที่กิโลกรัมละ 9 -10 บาท เกรด 1 ราคากิโลกรัมละ 21 – 22 บาท เกรด 2 ราคากิโลกรัมละ 17-18 บาท และเกรด 3 ราคากิโลกรัมละ 15-16 บาท ซึ่งอาจมีการปรับราคาอีกสามารถตรวจสอบราคาได้ที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5581-7743 และ 0-5581-7747 ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ตลอดจนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมกันบริโภคลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งระบายผลผลิตในพื้นที่ด้วยอีกทางหนึ่ง

จังหวัดอุตรดิตถ์ รณรงค์เชิญชวนบริโภคลองกองในพื้นที่ ช่วยเหลือเกษตรกร
จังหวัดอุตรดิตถ์ รณรงค์เชิญชวนบริโภคลองกองในพื้นที่ ช่วยเหลือเกษตรกร

ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา  :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์

แชร์