เปิดคลีนิคพระพุทธเจ้ารักษาพระสงฆ์ฟรี

พิธีเปิดคลีนิคพระพุทธเจ้า เพื่อรักษาพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี ฟรี !! ที่ประเทศเนปาล http://winne.ws/n26751

4.3 พัน ผู้เข้าชม
เปิดคลีนิคพระพุทธเจ้ารักษาพระสงฆ์ฟรี

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562  พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี พร้อมคณะแพทย์จากโรงพยาบาล Universal College of Medical Science, Bhairahawa จัดพิธีเปิดคลีนิคพระพุทธเจ้า รักษาสุขภาพฟรีแก่พระสงฆ์ สามเณร แม่ชีนานาชาติ และชาวเมืองลุมพินี เฉลิมฉลองวันชาติไทย ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

เปิดคลีนิคพระพุทธเจ้ารักษาพระสงฆ์ฟรี
เปิดคลีนิคพระพุทธเจ้ารักษาพระสงฆ์ฟรี
เปิดคลีนิคพระพุทธเจ้ารักษาพระสงฆ์ฟรี
เปิดคลีนิคพระพุทธเจ้ารักษาพระสงฆ์ฟรี
เปิดคลีนิคพระพุทธเจ้ารักษาพระสงฆ์ฟรี
เปิดคลีนิคพระพุทธเจ้ารักษาพระสงฆ์ฟรี

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : เฟซบุ๊ก  Royal Thai Monastery

แชร์