ตักบาตรข้าวเหนียวเชียงคาน นักท่องเที่ยวคึกคักตามวิถียุค New Normal

การเว้นระยะห่างการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด ณรงค์การใส่บาตรให้มีถุงมือพลาสติกใสเวลาหยิบข้าวเหนียวใส่บาตร พร้อมกับจัดสถานที่ให้ล้างมือก่อนใส่บาตรพระ ร่วมทั้งข้าวเหนียวห่อข้าวใส่ใบตอง http://winne.ws/n27227

866 ผู้เข้าชม
ตักบาตรข้าวเหนียวเชียงคาน นักท่องเที่ยวคึกคักตามวิถียุค New Normal

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ถนนชายโขง (ถนนคนเดินเชียงคาน) อ.เชียงคาน จ.เลย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน นายมณฑล ชัยมงมค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย ได้ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตามวิถีดั่งเดิมของเมืองเชียงคาน พร้อมกับประชาชนคนเชียงคาน และนักท่องเที่ยวมาได้มาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดกลับมาคึกคักอีกครั้ง ในรูปแบบของ New Normal หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลดลง

         นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ กล่าวว่า เนื่องจากว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มดีขึ้น ตามลำดับ นักท่องเที่ยวได้มีนักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวมากขึ้น ทางอำเภอเชียงคานร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคาน ททท.สำนักงานเลย วัฒนธรรมจังหวัดเลย อพท.5 และประชาชนคนเชียงคาน จึงได้ร่วมกันฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี การตักบาตรข้าวเหนียวของคนเชียงคานจริงๆขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้รับรู้ ได้สัมผัสความเป็นเชียงคาน เข้าใจถึงวิธีใส่บาตรที่บรรพบุรุษชาวเชียงคาน รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ยึดถือและ ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน กว่า 400 ปี ในกลับมาอีกครั้ง

ตักบาตรข้าวเหนียวเชียงคาน นักท่องเที่ยวคึกคักตามวิถียุค New Normal

        โดยการตักบาตรข้าวเหนียวของเมืองเชียงคาน ซึ่งเราได้เริ่มการรณรงค์และฟื้นฟูการตักบาตรข้าวเหนียวแบบวัฒนธรรมตามแบบโบราณของเมืองเชียงคานจริงๆ ที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับการทำบุญใส่บาตรที่อาจแตกต่างกว่าที่อื่นๆ คือการใส่บาตรพระ คนเชียงคานในโบราณใส่ข้าวเหนียวอย่างเดียว ส่วนอาหารประเภทคาวหวานให้ใส่ปิ่นโต แล้วนำไปถวายกับพระในวัดอีกครั้ง 

      หลังจากมีการฟื้นฟูขึ้นการใส่บาตรในถนนคนเดินจะเห็นว่า ได้มีการใส่บาตรเป็นข้าวเหนียวล้วนๆและจะเห็นว่าทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านจัดอาหารใส่ปิ่นโต หลังใส่บาตรเสร็จจะเห็นว่า ชาวบ้านรวมทั้งนักท่องเที่ยวบางส่วน เดินหิ้วปิ่นโตมาถวายพระที่วัด ซึ่งจะเป็นภาพที่สวยงามตามวิถีของชาวพุทธ

ตักบาตรข้าวเหนียวเชียงคาน นักท่องเที่ยวคึกคักตามวิถียุค New Normal

นายภูริวัจน์  กล่าวทิ้งท้ายว่า ในส่วนของการเว้นระยะห่างการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด เราได้รณรงค์การใส่บาตรให้มีถุงมือพลาสติกใสเวลาหยิบข้าวเหนียวใส่บาตร พร้อมกับจัดสถานที่ให้ล้างมือก่อนใส่บาตรพระ ร่วมทั้งข้าวเหนียวห่อข้าวใส่ใบตอง รวมทั้งการใส่หน้ากากอนามัย ตามวิถีใหม่แบบ New Normal ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในนักน่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ตักบาตรข้าวเหนียวเชียงคาน นักท่องเที่ยวคึกคักตามวิถียุค New Normal

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์