สมเด็จพระมหาธีราจารย์ปั้นพระลูกศิษย์ แผ่ธรรมแนว New Normal

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ พร้อมคณะร่วมเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ให้เหมาะควรกับสมณภาวะ และการนำเทคโนโลยีมารองรับการเผยแพร่ธรรมในสถานการณ์วิถีปกติใหม่ (New Normal) http://winne.ws/n27231

875 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ปั้นพระลูกศิษย์ แผ่ธรรมแนว New Normal

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563  เพจธรรมะอารมณ์ดีได้โพสต์ข้อความว่า  พระธรรมวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี นำเทคโนโลยีมารับใช้การเผยแผ่ธรรม พัฒนาทักษะการเผยแพร่ธรรมะวิถีปกติใหม่  เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะ ผอ.สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย เมตตาให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ พร้อมคณะพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะควรกับสมณภาวะ และการนำเทคโนโลยีมารองรับการเผยแพร่ธรรมในสถานการณ์วิถีปกติใหม่ (New Normal) บูรณาการพุทธนววิถี (Buddhist Normal)

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์