แต่งตั้ง พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535 แต่งตั้ง ณ วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2564 นับเป็นเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด ลำดับที่ 3 ต่อจาก องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน http://winne.ws/n27589

627 ผู้เข้าชม
แต่งตั้ง พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด

          วันที่ 7 ม.ค. 2564 ที่ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด พระราชสารโกศล เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุติ) ได้ประกอบพิธีถวายตราตั้งเจ้าอาวาส วัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด แด่พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม โดยมี พระเถรานุเถระ คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาด และประชาชนที่มาร่วมในพิธีรับทราบโดยทั่วกัน

 

แต่งตั้ง พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด

           สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563  ศิษยานุศิษย์ วัดป่าบ้านตาด รวมถึง ผู้นำชุมชน ได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด แทนหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน ที่มรณภาพ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาด ได้อาราธนานิมนต์ให้พระอาจารย์สุธรรม ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส และพระอาจารย์สุธรรม ได้รับนิมนต์  จึงมีการทำเรื่องเสนอไปยังมหาเถรสมาคม เพื่อแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสโดยถูกต้อง   

            อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24(พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน พระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 จึงแต่งตั้งให้ พระสุธรรม ฉายา สุธัมโม วิทยฐานะ นักธรรมเอก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดเกสรศีลคุณ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี มีหน้าที่และอำนาจ ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535  แต่งตั้ง ณ วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2564  นับเป็นเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด ลำดับที่ 3  ต่อจาก องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน 

แต่งตั้ง พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด

            พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม มีนามเดิมว่า สุธรรม แซ่จึง เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2492 ตรงกับวันศุกร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ณ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยองโยมบิดาชื่อ นายจึงบุ้นเลี้ยง แซ่จึง โยมมารดาชื่อนางจิวป๋อเซี้ยม แซ่จึง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด 14 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 2 (เป็นบุตรชายตนโต ของตระกูล) พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2513 ณ พัทธสีมา วัดตรีรัตนาราม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

            โดยมี พระครูประจักษ์ตันตยาคม วัดคีรีภาวนาราม ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พรรษาที่ 1 ถึง 4 จำพรรษา ณ วัดตรีรัตนาราม เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นเอกในปี พ.ศ. 2516 พรรษาที่ 5 ฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อศึกษาข้อธรรมะแนวทางปฏิบัติของพระฝ่ายกรรมฐาน กับหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร แห่งวัดถ้ำผาปล่อง ต.บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ บ้าง พรรษาที่ 6 (พ.ศ.2518) ได้กราบลาหลวงปู่สิม เพื่อเดินทางไปจังหวัดสกลนครเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์รับใช้ 

         ศึกษาข้อธรรมะและจำพรรษากับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร แห่งวัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พรรษาที่ 7 ถึง 9 (พ.ศ.2519-2521) จำพรรษาเพื่อศึกษาข้อธรรมะกับ พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร แห่งวัดป่าแก้วชุมพล ต.บ้านชุม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พรรษาที่ 10 ถึง 11 (พ.ศ.2522 -2523) จำพรรษาอยู่กับ ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน หรือ “ท่านอาจารย์ใหญ่บ้านตาด” แห่งวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พรรษที่ 12 ถึง 51 (นับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2524-2563) จำพรรษาที่วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร แทนพระอาจารย์ทองฮวด ฐานวโร เรื่อยมา

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์