โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชภาวนาวิกรม เป็น "พระเทพวชิรญาณ"

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชภาวนาวิกรมวัดหนองป่าพง เป็น "พระเทพวชิรญาณ" http://winne.ws/n27706

1.1 พัน ผู้เข้าชม
โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชภาวนาวิกรม เป็น "พระเทพวชิรญาณ"

           วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า 

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชภาวนาวิกรม เป็น "พระเทพวชิรญาณ"

ที่มา https://www.banmuang.co.th

แชร์