คณะศิษย์พระธรรมรัตนาภรณ์ ยื่นขอความเป็นธรรมเจ้าคณะภาค 1

คณะศิษย์พระธรรมรัตนาภรณ์ นำโดย “พระมหาสุริยันต์” ยื่นหนังสือต่อ “พระธรรมวชิรเมธี” เจ้าคณะภาค 1 เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ “พระธรรมรัตนาภรณ์” http://winne.ws/n28230

1.2 พัน ผู้เข้าชม
คณะศิษย์พระธรรมรัตนาภรณ์ ยื่นขอความเป็นธรรมเจ้าคณะภาค 1

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่วัดหงส์รัตนาราม คณะศิษยานุศิษย์พระธรรมรัตนาภรณ์ นำโดย พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เจ้าคณะภาค 1 เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพระธรรมรัตนาภรณ์ โดยระบุว่า การที่จะถอดถอนพระธรรมรัตนาภรณ์ ออกจากเจ้าคณะ จ.ปทุมธานี โดยที่ไม่มีผู้กล่าวหา ไม่มีการแจ้งความผิด ไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวน และท่านไม่ได้มีโอกาสชี้แจงใดๆ สร้างความสงสัยแก่คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี และประชาชนผู้รักความเป็นธรรมเป็นอันมากว่า ข่าวการถอดถอนดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ ถอดถอนท่านด้วยเหตุผลใด และผู้ใด หรือคณะกรรมการชุดใดเป็นผู้เสนอคำสั่งถอดถอน โดยมิชอบด้วยกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ จึงขอความเมตตาธรรมต่อเจ้าคณะภาค 1 ได้โปรดพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ความกระจ่างแก่คณะสงฆ์และชาวพุทธ จ.ปทุมธานี คณะศิษยานุศิษย์ และประชาชนผู้รักความเป็นธรรม รวมถึงได้โปรดให้ความเป็นธรรมต่อพระธรรมรัตนากรณ์ด้วย 

พระมหาสุริยันต์ กล่าวว่า เจ้าคณะภาค 1 บอกแต่เพียงว่า เห็นใจพระธรรมรัตนาภรณ์ ซึ่งตามขั้นตอนแล้ว ทางเจ้าคณะภาค 1 หลังจากรับหนังสือแล้ว จะต้องมีหนังสือตอบกลับมาที่คณะศิษยานุศิษย์พระธรรมรัตนาภรณ์ ต่อไป

แชร์