ไม่มีคำตอบ!! พศ.โบ้ยถาม ‘เจ้าคณะหน’ สาเหตุปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด พร้อมชี้แจงส่วนตัว

ไม่มีคำตอบ!! พศ.โบ้ยถาม ‘เจ้าคณะหน’ สาเหตุปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด พร้อมชี้แจงส่วนตัว http://winne.ws/n28245

356 ผู้เข้าชม
ไม่มีคำตอบ!! พศ.โบ้ยถาม ‘เจ้าคณะหน’ สาเหตุปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด พร้อมชี้แจงส่วนตัว

โฆษก พศ.โบ้ยถามเจ้าคณะหน สาเหตุปลด 3 เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา-กาฬสินธุ์-ปทุม ซึ่งพร้อมชี้แจงเจ้าตัวเองโดยตรง อ้างเป็นไปตามกฏ มส.แต่บอกมูลเหตุถอดถอนไม่ได้ แจงเหตุตั้งเจ้าคณะจังหวัดเมืองคอน-เชียงราย ไม่ซ้ำซ้อน เพราะตั้งรูปเดิมเป็นที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายสิทธา มูลหงษ์ โฆษก พศ.ได้กล่าวในการแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ว่า ที่ประชุม มส.ไม่ได้พิจารณากรณี มส.มีมติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ให้พระสังมาธิการ 3 รูป ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ได้แก่ 1.พระราชปริยัติสุนทร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา (อมรภิรักษ์ ปสันโน) ถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินธโร) วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และ 3.พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินธโร) วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ ถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยไม่มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม

นายสิทธากล่าวอีกว่า แต่ พศ.ในฐานะเป็นหน่วยงานสนองงานของคณะสงฆ์ และรัฐ ทำหน้าที่ฝ่ายธุรการของ มส.ขอชี้แจงกรณีดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ การดำเนินการแต่งตั้ง เป็นไปตามขั้นตอนของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และกฏ มส.ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา การแต่งตั้งเจ้าคณะหน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และเจ้าคณะภาค เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้ใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามกฎหมาย และกฎ มส.ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน โดย มส.ได้รับทราบขั้นตอน วิธีการดังกล่าวแล้ว

“สำหรับการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด ที่มีมูลเหตุหลักฐานที่นำไปสู่การถอดถอน และแต่งตั้งใหม่นั้น ได้นำข้อมูลกราบนมัสการให้เจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค ผู้ปกครองของเจ้าคณะจังหวัดนั้นๆ รับทราบ ถึงปัญหา และเหตุผลก่อนดำเนินการ เรื่องดังกล่าวนี้ ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะปกครองที่จะดำเนินการตามแนวทางการปกครองของสงฆ์ ส่วนมูลเหตุการถอดถอนนั้น ไม่สามารถตอบได้ เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะหน ซึ่งถือเป็นเจ้าคณะผู้ปกครอง จะตอบคำถาม และชี้แจงให้กับผู้ที่ถูกปลดได้เป็นการส่วนตัว สำหรับการเคลื่อนไหวทั้งทางสังคม และการชุมนุมทางสาธารณะ เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถทำได้” นายสิทธา กล่าว

นายสิทธากล่าวต่อว่า ส่วนกรณีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ที่มีกระแสข่าวว่ามีการตั้งเจ้าคณะจังหวัดซ้อนตำแหน่งกันนั้น ชี้แจงว่าได้ยกพระทั้ง 2 รูป เป็นที่ปรึกษาของเจ้าคณะภาคนั้นแล้วๆ จึงได้แต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างคือ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

ผู้สื่อข่าวถามว่า แม้ประชาชนจะยื่นเรื่องขอให้ทบทวนมติให้พระสังมาธิการ 3 รูป ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ทาง พศ.จะไม่ยื่นเรื่องดังกล่าวให้ มส.พิจารณาอีกครั้งใช่หรือไม่ นายสิทธา กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว พศ.ได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้น คือได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ และกฎหมาย สิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้คงไม่สามารถอธิบายได้

แชร์