วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 156 พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมอนุโมทนา http://winne.ws/n28442

1.3 พัน ผู้เข้าชม
วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกับวัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 17 ครั้งที่ 156 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 121 จำนวน 74 กองทุน ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธี 5 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดสงขลา  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส และปทุมธานี  ด้วยระบบออนไลน์ ทางแอปพลิเคชัน ZOOM

พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 121 จากนั้นเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 156  ต่อด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย   กล่าวความในใจและเปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ในพิธีโดยรับความเมตตาจากพระราชวรเวที  เจ้าคณะจังหวัดสงขลา  วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดสงขลา พระครูประโชตธรรมานุยุต เจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา  วัดดิตถมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จังหวัดยะลา พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง วัดปิยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จังหวัดปัตตานี พระครูพิพัฒนบุญเขต เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส วัดเขานาคา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จังหวัดนราธิวาส  และนายสุรัตน์  ลายจันทร์  นายอำเภอบางกล่ำ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระราชวรเวที  เจ้าคณะจังหวัดสงขลา  วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวงกล่าวว่า “ถ้าเรามีความสมัครสมานสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน ความเข้มแข็งก็จะเกิดขึ้น ฝากให้ท่านทั้งหลายลองศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2547 จนมาถึงปัจจุบัน แล้วเอามาถอดเป็นบทเรียน แล้วมาตั้งเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติใหม่  เพื่อการอยู่ร่วมกัน ระหว่างวัด กับชุมชน”

ตลอดพิธีมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เป็นจำนวนมากในประเทศ อาทิ กระบี่ กาญจนบุรี, กำแพงเพชร, ฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่, ชลบุรี , นนทบุรี นครนายก, นราธิวาส, นครราชสีมา,  บุรีรัมย์, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ปัตตานี, จันทบุรี,  ยะลา, ราชบุรี, ลำพูน, ตรัง  , ตราด, ภูเก็ต, พระนครศรีอยุธยา,  สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สงขลา, สระแก้ว, สระบุรี, สุพรรณบุรี, สตูล,หนองคาย , อุดรธานี ,อุตรดิตถ์ เป็นต้น ต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย,  แคนาดา, ญี่ปุ่น, เกาหลี , เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, จอร์แดน, เนปาล เป็นต้น 

ขอบคุณเนื้อหา บ้านเมือง

แชร์