พระธรรมรัตนาภรณ์ มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้

ป.ธ.3,6,9 สำนักเรียนคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี - นักเรียน นิสิต นักศึกษา http://winne.ws/n28450

1.1 พัน ผู้เข้าชม
พระธรรมรัตนาภรณ์ มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง และประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้เปรียญธรรม 3 ประโยค, เปรียญธรรม 6 ประโยค, เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี และแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

พระธรรมรัตนาภรณ์ มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้

โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ เข้าร่วมพิธีฯ อาทิ นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) นายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ เป็นต้น

พระธรรมรัตนาภรณ์ มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้

ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ มีการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ เปรียญธรรม 3 ประโยค, เปรียญธรรม 6 ประโยค, เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 194 ทุน และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 315 ทุน รวมเป็นเงิน 1,311,000 บาท พร้อมทั้งมอบเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิการจัดการเชิงพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จำนวน 50,000 บาท สำหรับทุนการศึกษาฯ ที่มอบนี้ เกิดขึ้นจากกุศลศรัทธาของพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ร่วมด้วยคณะพระสังฆาธิการภายในวัดเขียนเขต พระอารามหลวง คณะสงฆ์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นสามัคคีบุญ

ขอบคุณเนื้อหา วัดเขียนเขต พระอารามหลวง

แชร์