ททท.สกลนคร เตรียมจัดงาน เปิดหนองหารหลวง ย้อนเวลา 6 เผ่า 2 เชื้อชาติ

สกลนคร เตรียมจัดงาน “เปิดหนองหารหลวง ย้อนเวลา 6 เผ่า 2 เชื้อชาติ ชาวสกล” สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม กลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย http://winne.ws/n28873

244 ผู้เข้าชม
ททท.สกลนคร เตรียมจัดงาน เปิดหนองหารหลวง ย้อนเวลา 6 เผ่า 2 เชื้อชาติ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ริมฝั่งหนองหาร จังหวัดสกลนคร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว เตรียมความพร้อมกิจกรรม “เปิดหนองหารหลวง ย้อนเวลา 6 เผ่า 2 เชื้อชาติ ชาวสกล” ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2565 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ริมฝั่งหนองหาร

นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สกลนคร เป็นเมืองรวมคนหลากหลายชาติพันธุ์ที่มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ 18 อำเภอ ประกอบไปด้วย ชนเผ่าไทลาว (ชาวอีสาน) ไทฌ้อ ไทโย้ย ผู้ไท ไทโส้ ไทกะเลิง และกลุ่มชนเผ่า ที่ค้นพบใหม่คือ โซ่ทวึงและไทบรู รวมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและเวียดนาม ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน

อ่านข่าวเพิ่มที่ ข่าวสด

แชร์