ยุโรปจัดพิธีบวชพระ 41 รูป 13 ประเทศ เพื่อศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

วัดพุทธเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยมจัดอุปสมบทหมู่พระนานาชาติ เพื่อแผ่ขยายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ใจของชาวโลก http://winne.ws/n5120

2.4 พัน ผู้เข้าชม
ยุโรปจัดพิธีบวชพระ 41 รูป 13 ประเทศ เพื่อศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปบวชพระ 41 รูป ศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

เช้าวันที่ 10 ก.ค.2559 วัดพุทธเบเนลักซ์  ประเทศเบลเยี่ยม จัดพิธีอุปสมบทหมู่พระนานาชาติ ภาคพื้นยุโรป รุ่นที่ 4 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เป็นพระอุปัชฌาย์

สำหรับการบวชครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นและผู้สนใจพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเข้มข้น  เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม รวมถึงการฝึกสมาธิ ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 22 วัน คือระหว่างวันที่ 3 - 24 ก.ค. 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 41 ท่าน จาก 13 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน ออสเตรีย เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ และไทย

ขอบคุณภาพจากวัดพุทธเบเนลักซ์

ยุโรปบวชพระ 41 รูป ศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปจัดพิธีบวชพระ 41 รูป 13 ประเทศ เพื่อศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก
ยุโรปจัดพิธีบวชพระ 41 รูป 13 ประเทศ เพื่อศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก
ยุโรปจัดพิธีบวชพระ 41 รูป 13 ประเทศ เพื่อศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก
ยุโรปจัดพิธีบวชพระ 41 รูป 13 ประเทศ เพื่อศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปบวชพระ 41 รูป ศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปจัดพิธีบวชพระ 41 รูป 13 ประเทศ เพื่อศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปบวชพระ 41 รูป ศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปจัดพิธีบวชพระ 41 รูป 13 ประเทศ เพื่อศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปบวชพระ 41 รูป ศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปจัดพิธีบวชพระ 41 รูป 13 ประเทศ เพื่อศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปบวชพระ 41 รูป ศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปจัดพิธีบวชพระ 41 รูป 13 ประเทศ เพื่อศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปบวชพระ 41 รูป ศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปจัดพิธีบวชพระ 41 รูป 13 ประเทศ เพื่อศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปบวชพระ 41 รูป ศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก

ยุโรปจัดพิธีบวชพระ 41 รูป 13 ประเทศ เพื่อศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก
แชร์