ชาวตะวันตกสนใจ เรียนรู้พุทธศาสนามากขึ้น

ตั้งแต่อดีต พุทธศาสนา ได้แผ่ขยายไปทั่วทวีปเอเชีย แต่ว่ายังไม่ได้แผ่ขยายไปยังโลกตะวันตกมากมายนัก อย่างไรก็ตาม ในโลกยุคใหม่นี้ ศาสนาพุทธกำลังเป็นที่รู้จักมากขึ้นในโลกตะวันตก http://winne.ws/n659

1.5 หมื่น ผู้เข้าชม

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปทั่วทวีปเอเชีย แต่ว่ายังไม่ได้แผ่ขยายไปยังโลกตะวันตกมากมายนัก อย่างไรก็ตาม ในโลกยุคใหม่นี้ ศาสนาพุทธกำลังเป็นที่รู้จักมากขึ้นในโลกตะวันตก  

ช่องทาง แห่งความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก มี 3 ช่องทาง คือ ผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตก; ผลงานของนักปรัชญา,  นักเขียนและศิลปิน, และผู้อพยพชาวเอเชีย ซึ่งได้อพยพไปยังยุโรป อเมริกาเหนือ และ ออสเตรเลีย และได้นำเอาพุทธศาสนาในหลายรูปแบบไปพร้อมกับพวกเขา  

โดยหลักคำสอนของพุทธศาสนาที่ว่า“อย่าพึ่งเชื่อ หากยังไม่ได้ มาเห็น หรือ พิสูจน์ ด้วยตัวท่านเอง” ทำให้ชาวตะวันตกเป็นจำนวนมาก ให้ความสนใจพุทธศาสนา ศาสนาพุทธ ไม่ได้สอน หรือ ขอให้ชาวตะวันตกเชื่ออะไรทั้งสิ้น เพียงแต่ทำตามคำแนะนำ หรือ ข้อคิดเห็น ของพระพุทธเจ้า เรื่อง ทดสอบ หรือ พิสูจน์ ด้วยตัวเอง ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆ   

ในศตวรรษนี้ การท่องเที่ยวพร้อมกับการสื่อสาร ที่สะดวกสบาย ทำให้ชาวตะวันตกสามารถ เรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้น เกี่ยวศาสนาพุทธเมื่อเทียบช่วงเวลาในอดีตที่ผ่านมา การไม่มีพิธีรีตอง และเน้นการปฏิบัติจริงตามหลักของพุทธศาสนา ทำให้ชาวตะวันตกสนใจพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก      

แหล่งที่มา:  http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhistworld/to-west.htm

แชร์