ฝอกวงซานศูนย์พุทธอนุสรณ์ Fo Guang Shan Buddha Memorial Center

ที่เป็นสถานที่เคารพและแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน http://winne.ws/n6915

1.2 พัน ผู้เข้าชม

สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ก่อสร้างขึ้นในปี 2008 และเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมในปี 2011 ตื่นตาตื่นใจไปกับความงดงามของสถาปัตยกรรม พระพุทธรูปท่านั่งขนาดใหญ่ที่สูงถึง 108 เมตรที่เด่นตระหง่าน

มูลนิธิฝ๋อกวงซานเป็นองค์กรการกุศลที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน มีการส่งศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์ไปยังที่กันดารต่างๆทั่วประเทศ นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์

ทุกๆๆครั้ง !!! เมื่อมีผู้ใช้ สถานที่นี้ ประพฤติปฏิบัติ ผลบุญย่อมปรากฏแก่ผู้สร้าง และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป


Cr. Fb.พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารักโข

ขอบคุณภาพจากwww.google.co.th/searchq=fo+guang+shan+buddha+memorial+center

ฝอกวงซานศูนย์พุทธอนุสรณ์ Fo Guang Shan Buddha Memorial Center
ฝอกวงซานศูนย์พุทธอนุสรณ์ Fo Guang Shan Buddha Memorial Center
แชร์