ญี่ปุ่นคิดและปฏิบัติต่ออิสลาม! อย่างไร ???

ชาวญี่ปุ่น มุ่งรักษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น ! ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เด็ดเดี่ยวที่ปกป้องประเทศให้ห่างไกลและพ้นไปจากการเกี่ยวข้องกับมุสลิมและศาสนาอิสลามโดยเด็ดขาด... http://winne.ws/n7626

3.9 พัน ผู้เข้าชม

การสร้างมัสยิดในญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ยากมาก

ญี่ปุ่นคิดและปฏิบัติต่ออิสลาม! อย่างไร ???

ญี่ปุ่นคิดและปฏิบัติต่ออิสลาม! อย่างไร ???

 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เด็ดเดี่ยวที่ปกป้องประเทศให้ห่างไกลและพ้นไปจากการเกี่ยวข้องกับมุสลิมและศาสนาอิสลามโดยเด็ดขาด...

ชาวญี่ปุ่น มุ่งรักษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น !

จึงไม่มีผู้นำจากประเทศอิสลาม อายาตุลเลาะห์ ของอิหร่าน และนายก รมต. ของประเทศอิสลามไปเยื่อนญี่ปุ่น แม้แต่พระราชาแห่งซาอุดิฯ หรือเจ้าชายแห่งซาอุดิฯก็ไม่ไปเยือนญี่ปุ่น!!

 เนื่องจากญี่ปุ่นออกกฎเข้มงวดต่อชาวมุสลิม และต่อศาสนาอิสลาม โดย

1.ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่ให้สัญชาติตนแก่ชาวมุสลิม

2.ไม่ให้ การพำนักอย่างถาวร แก่มุสลิม

3.ห้ามการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม ในประเทศญี่ปุ่นอย่างเด็ดขาด

4.ไม่ให้มีการสอนภาษาอิสลาม และภาษาอาราบิค ทุกมหาวิทยาลัยในJapan

5.ไม่อนุญาตให้นำคัมภีร์อัลกุรอานเข้ามาในประเทศ

6.อนุญาตให้ชาวมุสลิมที่ปฏิบัติตามกฎหมายของญี่ปุ่นอาศัยอยู่ได้

ชั่วคราวเพียง2แสนคนเท่านั้นซึ่งควรต้องพูดภาษาญี่ปุ่นและทำพิธีทางศาสนาภายในบ้านของตนเองเท่านั้น

การประกอบพิธีหรือทำกิจกรรมบางทีต้องทำในบ้าน

ญี่ปุ่นคิดและปฏิบัติต่ออิสลาม! อย่างไร ???

7.ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีสถานทูตในประเทศอิสลามน้อยมาก..

8.ชาวมุสลิมในญี่ปุ่นเป็นได้เพียงลูกจ้างของบริษัทต่างชาติ

9.ไม่อนุญาตให้วีซ่าแก่มุสลิมที่เป็นแพทย์,วิศวกร หรือผู้จัดการ ที่บริษัทต่างชาติส่งมา  

10.บริษัทส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นมีกฎข้อบังคับไม่รับชาวมุสลิมเข้าทำงาน...

11.รัฐบาลญี่ปุ่นมีความเห็นว่าชาวมุสลิมเป็นพวกอนุรักษ์นิยมแม้โลกจะก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์แล้วแต่พวกเขาก็ยังยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงกฎหมายศาสนาอิสลามให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

12.ชาวมุสลิมไม่สามารถเช่าบ้านในญี่ปุ่นได้

13.ถ้าชาวญี่ปุ่นรู้ว่ามีเพื่อนบ้านเป็นชาวมุสลิมแค่คนหนึ่งคนญี่ปุ่นในย่านนั้นจะตื่นตัวกันเป็นอย่างมาก

14.ไม่อนุญาตให้มีสถานศึกษาของชาวมุสลิมในประเทศญี่ปุ่น

15.ไม่มีการใช้กฏหมายชารีอะห์ของศาสนาอิสลามในญี่ปุ่น

16.ถ้าหญิงชาวญี่ปุ่นไปแต่งงานกับคนมุสลิมจะเป็นคนที่สังคมรังเกียจและไม่ยอมรับไปตลอดชีวิต

17. ตามที่ศาสตราจารย์คุมิโกะ ยากิ  ผู้ศึกษาเรื่องมุสลิมอาหรับ มหาวิทยาลัยโตเกียวกล่าวว่า"ในญี่ปุ่นมีความคิดว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีจิตใจที่คับแคบและเราควรอยู่ให้ห่างไกลไว้"

ไม่อนุญาตให้มีสถานศึกษาแก่ชาวมุสลิม

ญี่ปุ่นคิดและปฏิบัติต่ออิสลาม! อย่างไร ???

....ญี่ปุ่นอาจจะแพ้สงครามแต่พวกเขายังรักษาและเป็นเจ้าของประเทศเอาไว้ได้...

 ในประเทศญี่ปุนไม่มีการวางระเบิดฆ่าผู้คนในย่านธุรกิจ,....ไม่มีการฆ่าเพียงเพื่อรักษาเกียรติของครอบครัวรวมทั้งเด็กผู้ ไร้เดียงสาหรือใครๆก็ตาม ในญี่ปุ่นมีเหตุการณ์ความไม่สงบที่ น้อยมาก...ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะ..ว่าไหมครับ!!


ขอบคุณภาพและเรื่องจาก

http://lovethailandso.blogspot.sg/2016/09/blog-post_10.html?m=1

www.google.co.th

แชร์