ร่องรอย...แห่งความศรัทธา...กราบอัษฎางคประดิษฐ์

กราบพระทุกวันนานถึง 20 ปี จนพื้นกระดานของวิหารสึกเป็นรูปเท้าและท่อนแขน ลึก 3 เซนติเมตร อันเกิดจาการถูไถลระหว่างกราบอัษฎางคประดิษฐ์ http://winne.ws/n7951

1.7 พัน ผู้เข้าชม
ร่องรอย...แห่งความศรัทธา...กราบอัษฎางคประดิษฐ์

พระลามะชาวทิเบต ในเมืองถงเหริน หรือเมืองเรบคง ในเขตปกครองตนเองชิงไห่ กราบพระทุกวันนานถึง 20 ปี จนพื้นกระดานของวิหารสึกเป็นรูปเท้าและท่อนแขน ลึก 3 เซนติเมตร อันเกิดจาการถูไถลระหว่างกราบอัษฎางคประดิษฐ์ 

กราบอัษฎางคประดิษฐ์ หรือการกราบ 8 จุด (คือนอนกราบให้ส่วนของร่างกาย 8 จุดสัมผัสกับพื้น) 

ท่านบอกว่าช่วงปีแรกท่านกราบ 2000 - 3000 ครั้งต่อวัน เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายชราลงก็กราบแค่วันละ 1000 ครั้งต่อวัน


ขอบคุณข้อมูลและภาพจากhttps://web.facebook.com/karanee072/?fref=ts

ร่องรอย...แห่งความศรัทธา...กราบอัษฎางคประดิษฐ์
ร่องรอย...แห่งความศรัทธา...กราบอัษฎางคประดิษฐ์
ร่องรอย...แห่งความศรัทธา...กราบอัษฎางคประดิษฐ์
แชร์