เทศกาลตาดิงยุต หรืองานฉลองโคมประทีป ช่วงออกพรรษา ของประเทศเมียนมาร์

เทศกาลตาดิงยุต หรืองานฉลองโคมประทีป ของเมียนมาร์ ถือปฏิบัติ 3 วันคือในวันก่อนที่พระจันทร์เต็มดวง วันพระจันทร์เต็มดวง และหลังวันพระจันทร์เต็มดวง เพื่อเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า http://winne.ws/n9050

6.4 พัน ผู้เข้าชม
เทศกาลตาดิงยุต หรืองานฉลองโคมประทีป ช่วงออกพรรษา ของประเทศเมียนมาร์

เทศกาลตาดิงยุต หรืองานฉลองโคมประทีป ของประเทศเมียนมาร์

เป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองการเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  จะจัดขึ้นในช่วงของวันออกพรรษา ซึ่งจะจัดกัน 3 วัน คือ 

ในวันก่อนที่พระจันทร์เต็มดวง วันพระจันทร์เต็มดวง และหลังวันพระจันทร์เต็มดวง เพื่อเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Cr.ภาพ BBC Burmese

เทศกาลตาดิงยุต หรืองานฉลองโคมประทีป ช่วงออกพรรษา ของประเทศเมียนมาร์
เทศกาลตาดิงยุต หรืองานฉลองโคมประทีป ช่วงออกพรรษา ของประเทศเมียนมาร์
เทศกาลตาดิงยุต หรืองานฉลองโคมประทีป ช่วงออกพรรษา ของประเทศเมียนมาร์
เทศกาลตาดิงยุต หรืองานฉลองโคมประทีป ช่วงออกพรรษา ของประเทศเมียนมาร์
แชร์