พระจันทร์ทรงกลด เทศกาลออกพรรษา จ.ตรัง 13-18 พ.ย.

จังหวัดตรัง จัดงานเทศกาลออกพรรษาคือ ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ซึ่งตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2559 แต่ต้องเลื่อนออกมาเป็นวันที่ 13 – 18 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช http://winne.ws/v10160

668 ผู้เข้าชม

พระจันทร์ทรงกลด และเต็มดวงอย่างสวยงามเป็นเวลานานประมาณ 3 นาที

                     ขณะที่จังหวัดตรัง ช่วงนี้จัดงานเทศกาลออกพรรษาคือ ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ซึ่งตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2559 แต่ต้องเลื่อนออกมาเป็นวันที่ 13 – 18 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                     รูปแบบของการจัดงานเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ "การแสดงถวายความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ช่วงเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานถึง 70 ปี และการตกแต่งเรือพระทั้ง 77 ลำติดพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                    นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพระบาทยาตราเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเสด็จประพาส จ.ตรัง ตั้งแต่ปี 2502-2506 รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่งดงามต่างๆ มาจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างด้วย โดยมีประชาชนเดินทางไปร่วมทำบุญกับเรือพระเป็นจำนวนมาก ต่างน้อมใจถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน

                    หลังจากนั้นประชาชนก็ร่วมจุดเทียนแปรเป็นรูปใบโพธิ์ และร่วมกันร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี แต่เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพบว่า ขณะนั้นพระจันทร์กำลังทรงกลด และเต็มดวงอย่างสวยงามเป็นเวลานานประมาณ 3 นาที ทำให้หลายคนถึงกับน้ำตานองหน้า สร้างความความอัศจรรย์แก่ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ที่มา:     NOW26.TV     >     พิกัดข่าวเที่ยง      /       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

แชร์