ยก "พระธาตุพนม" มรดกโลก เตรียมเสนอยูเนสโก 1 ก.พ.60

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมเสนอพระธาตุพนมขึ้นทะเบียนมรดกโลก รอ ครม.เห็นชอบเตรียมส่งเรื่องให้ยูเนสโกพิจารณา 1 ก.พ.2560 พร้อมๆกับเดินหน้าตั้งคณะทำงาน กำหนด ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของมรดกโลก http://winne.ws/v10918

998 ผู้เข้าชม

นำเรื่องเสนอไปยังยูเนสโกในวันที่ 1 ก.พ.2560

               นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก เห็นชอบที่จะนำแผนการเสนอวัดพระธาตุพนม เป็นมรดกโลก ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาหากผ่านการพิจารณาเห็นชอบจะนำเรื่องเสนอไปยังยูเนสโกในวันที่ 1 ก.พ.2560

               ขณะเดียวกันทางจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมกำหนด 6 ยุทธศาตร์ในการพัฒนาพระธาตุพนมให้เข้าเกณฑ์การเป็นมรดกโลกทั้งการกำหนดพื้นที่ขอบเขตที่จะเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก คือ พื้นที่บริเวณองค์พระธาตุพนม บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมทั้งหมด ครอบคลุมพื้นที่กว่า 125 ไร่ การทำผังเมืองทั้งหมดให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรม จนถึงริมฝั่งแม่น้ำโขง

               ส่วนงานทางด้านวิชาการ ที่นำความเชื่อ ความศรัทธา ประวัติศาสตร์ และเรื่องเล่า ออกมาในรูปแบบงานวิจัย เพื่อให้มีหลักฐานสนับสนุนความเชื่อที่สามารถอธิบายตามหลักวิชาการได้ รวมถึงการคุ้มครองและการบริหารจัดการให้องค์พระธาตุพนมมีความสง่างาม มีมาตรการในการดูแลองค์พระธาตุที่ชัดเจน

               รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ยอมรับว่า ส่วนที่ยากที่สุดจะอยู่ในเรื่องการจัดทำเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและที่ผ่านมาทางจังหวัดยังได้เริ่มทำความเข้าใจกับพระภิกษุ และประชาชนที่อยู่โดยรอบมาแล้ว 2 ครั้ง เพราะต้องการให้เกิดการร่วมมือของทุกฝ่ายในการผลักดันเรื่องนี้ด้วย

ที่มา:     NOW26.TV     >     พิกัดข่าวเช้า       /       วันที่ 02 ธันวาคม 2559

แชร์