แล้งจัด ร้อน อุทกภัย ภัยพิบัติแห่งปี 2559

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในรอบปีผ่านมา ภัยแล้งที่รุนแรงต่อเนื่องยาวนาน 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงเดือนมิถุนายน ปี2559 ถูกจัดให้เป็นภัยพิบัติที่รุนแรงในไทยปี 2559 แต่เมื่อผ่านพ้นภัยแล้ง เข้าสู่ฤดูฝน หลายพื้นที่ต้องประสบอุทกภัยจากฝนที่ตกหนักจนมากเกินไป http://winne.ws/v11779

642 ผู้เข้าชม

ที่มา:     NOW26.TV     >     พิกัดข่าวเที่ยง       /       วันที่ 29 ธันวาคม 2559

แชร์