ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับชุดตรวจ ATK ฟรีจาก สปสช.

หากใครคิดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อขอรับชุดตรวจ ATK ฟรีจาก สปสช.ได้ http://winne.ws/v28191

308 ผู้เข้าชม

ขอบคุณคลิปจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แชร์