DOU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีพ.ศ.2560

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ต้อนรับปีพุทธศักราช 2560 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 http://winne.ws/v12746

1.2 พัน ผู้เข้าชม

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ต้อนรับปีพุทธศักราช 2560 ในสาขาวิชาพุทธศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตโดยเปิดรับลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นต้นไปสนใจสมัครเรียนได้ที่ สำนักงานศูนย์ประสานงาน DOU ข้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม อาคารสำนักการศึกษา ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น. ในวันธรรมดา และในวันอาทิตย์ ณ บูธ DOU เสา M25 และ N26 สภาธรรมกายสากล ตั้งแต่เวลา 8.30 น - 16.30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 08-6326-3822, 09-1817-9629line id : dou.us

การศึกษาไม่ใช่การเรียนของคนในช่วงอายุหนึ่งเท่านั้น แต่การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งมวลทุกวิชาเรียนไปได้ประโยชน์ทั้งนั้น การตัดสินใจที่ถูกต้องในแต่ละครั้งนั้น ขึ้นอยู่ที่เราได้เรียนวิชาไหนมามาก .......มาศึกษา DOU เพื่อเป็นทนายแก้ต่างให้พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายกันนะครับ

แชร์