ทำไม ? นาคบวชไม่ได้ !!:ตำนาน "การบวชนาค"

นาคปลอมตัวเป็นมนุษย์มาบวช แต่นาคเป็นกึ่งทิพย์กึ่งสัตว์เดรัจฉาน พอเวลานอนหลับสนิทก็จะคืนร่างจากมนุษย์เป็นนาค หมู่ภิกษุก็กลัว เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงไม่อนุญาตให้นาคบวชได้ http://winne.ws/v15104

3.6 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=E-aNye4U6zE

แชร์