ลายเซ็น ดั่งลายแทงของชีวิตจริงหรือ..?

ทุกอย่างจะมาจากใจสั่งมา โดยเฉพาะลายเซ็น มาจากจิตใต้สำนึก ลายเซ็นเป็นใจของเรา มีผลที่เกี่ยวข้องกับการงาน การเงิน ความสุขในชีวิต หรือเจ็บป่วย อย่างไร มีกฎแห่งการเซ็น 3 ประการ คืออะไรบ้าง กากบาท อักษรมีชีวิต เป็นอย่างไร ? http://winne.ws/v17191

1.5 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://youtu.be/QSQksqt8mG4

แชร์