บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คำแปลไทย ไพเราะมาก ๆ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ขอนอบน้อมถึง พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อะระโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมา สัมพุทธัสสะ ผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง http://winne.ws/v17956

5.5 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก : https://www.youtube.com/watch?v=PvEsnK5aOKE

แชร์