เหตุที่บุคคลระลึกชาติไม่ได้ ..เพราะ..??

ทำไมคนระลึกชาติไม่ได้ : คนส่วนมากที่ระลึกชาติไม่ได้ คนส่วนน้อยมาก ที่จะระลึกชาติได้ เรื่องตัวอย่าง จากพระไตรปิฎก บิดาตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขในบ้าน..และฟังตัวอย่าง การตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ในยุคปัจจุบัน http://winne.ws/v18197

2.1 พัน ผู้เข้าชม

เหตุที่บุคคลระลึกชาติไม่ได้

ทำไมคนระลึกชาติไม่ได้ คนส่วนมากที่ระลึกชาติไม่ได้ คนส่วนน้อยมาก ที่จะระลึกชาติได้

เพราะ อยู่ในโลกแห่งวิญญาน นานเกินไป แต่ ถ้าตายและได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลย ก็ยังพอจะจำเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในชีวิตเมื่อก่อนตายได้บ้าง แต่อาจจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมด เหมือนเราจำเหตุการณ์สำคัญของวันวานได้ แต่อาจจำรายละเอียดไม่ได้เช่นกัน

เกิดใหม่มาแล้ว ไม่รู้เลยว่า อดีตชาติทำอะไรมาบ้าง การมีชีวิตใหม่ เหมือนการให้รางวัลหรือการทำโทษของคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย คือเราจำอะไรไม่ได้เลยนั่นเอง ไม่รู้ว่าผลที่เราเกิดมาใหม่นั้นเป็นผลของเหตุที่เรากระทำในชาติที่แล้ว

แต่กฎแห่งกรรม หรือการกระทำ นั้นเที่ยงตรงมาก แต่เราเองเสียอีกที่ไม่รู้เหตุ เพราะเราระลึกไม่ได้ เพราะมันทับถมกันไว้ในภวังคจิตมากมาย เหมือนใบไม้ที่อยู่ด้านล่าง เราเห็นเฉพาะใบไม้ข้างบนนั้นเอง แต่เราก็รู้ว่า ใบไม้ใต้ล่างนั้นมีอยู่

เหมือนผิวน้ำ เรามองเห็น แต่น้ำใต้น้ำนั้น ลึกลงไป เรามองไม่เห็นเลย ก็เหมือนอารมณ์ของเราที่สะสม ถมนอนเนื่องในสันดานของเรา เรียกว่า อุปนิสัย ของคนนั่นเอง

วิญญาณหรือจิตเปรียบเหมือนแผ่นซับ เมื่อมีโอกาสก็จะแสดงออกมา เรียกว่า อุปนิสัย ซึ่งทับถมอยู่จิตไร้สำนึก 

เรื่องราวในอดีต เปรียบเหมือนส่วนลึกของน้ำ เป็นอุปนิสัย ของเรา ที่เรามักมองไม่เห็น แต่มันยังอยู่เสมอ ไม่ได้หายไปไหนเลย บางคนคิดว่า ส่ิงเหล่านี้หายไปแล้ว จริง ๆ มันยังสะสมอยู่ตลอดเวลา

คนที่สะสมบารมีทางใดมามาก เมื่อกระทบกับสิ่งที่เป็นการทำความดี สร้างบารมี เขาก็ระลึกได้ง่าย แต่ถ้าคนไม่ได้สะสมมา ก็จะไม่มีความรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นได้เลย เพราะไม่ได้สั่งสมมานั่นเอง เหมือนคนไม่เคยไปต่างประเทศ ย่อมไม่รู้บรรยากาศของต่างประเทศ และให้ไปก็ไปไม่ถูก เพราะไม่รู้จักนั่นเอง

คนระลึกชาติไม่ได้เพราะ มีความเศร้าหมองอยู่ในจิตมาก วิญญาณของคนอาจมาเกิดในร่างสัตว์ หรือวิญญานสัตว์อาจมาเกิดในร่างคนก็ได้ 

เรียนเชิญชมและฟังวิดิโอชุดนี้ต่อให้จบ นะครับ มีประโยชน์มาก เพื่อตัวเราเองครับ...

ขอบคุณวิดิโอจาก : https://youtu.be/p81spSgcCPw

แชร์