เหตุผลอะไร !!!ทำให้ชายผู้นี้ละทิ้งชีวิตปราดเปรียวสู่ชีวิตเรียบง่ายของการเป็น"พระ"ถึง 12 ปี

เริ่มจากท่านมาบวชก่อนอายุ 30 โดยตั้งใจจะบวชเพียง 1 พรรษา แต่เมื่อบวชแล้วก็ค้นพบว่า ชีวิตที่เรียบง่ายนี่แหละ คือชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริง http://winne.ws/v22363

1.7 พัน ผู้เข้าชม
แชร์