เลือก ส.ส. เพื่อ ???

รายการสุมหัวคิด เป็นแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคต ช่วงนี้ใกล้เลือกตั้ง ลองฟังไว้บ้างก็ดี เพราะคนเราไม่อาจหลีกพ้นจากการบ้านการเมือง ฟังพอเป็นไอเดียในการเลือกตัวแทนและใช้ตัวแทนให้คุ้มค่าที่ได้เลือกท่านมา http://winne.ws/v25269

1.0 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : VOICE TV 21

แชร์