เยอรมันฮาเฮกับครูนุ่ม Ep 4

มาอ่านออกเสียง k , j ในเยอรมันกันค่ะ http://winne.ws/v26463

2.4 พัน ผู้เข้าชม
แชร์