เพลง "Here Comes a Thought" (ความคิดมาแล้ว) สอนเรื่อง "สติ"ให้เด็กๆ

เพลงภาษาอังกฤษเพื่อสอนเด็กๆเรื่องการเจริญสติจาก Steven Universe episode, http://winne.ws/v9832

1.2 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.youtube.com/watch?v=dHg50mdODFM

แชร์