ที่มาของน้ำพุทธมนต์

ในพิธีมงคลต่างๆ พระสงฆ์ท่านจะสวดมนต์บทต่างๆ ทั้งยังมีการพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ญาติโยมด้วย น้ำพุทธมนต์มีที่มาอย่างไร มาติดตามพร้อมกัน http://winne.ws/v28091

629 ผู้เข้าชม
แชร์