คณะสงฆ์ปทุมธานีมอบอาหาร 500 ชุด “ด้วยห่วงใย ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19”

ณ ชุมชนคุณธรรม วัดชินวรารามวรวิหาร บ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี http://winne.ws/v28114

666 ผู้เข้าชม
แชร์