การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน

เป็นความกังวลใจของผู้ปกครองถึงความปลอดภัยของลูกหลานในการฉีดวัคซีน กรมควบคุมโรคจึงเผยข้อมูลการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน http://winne.ws/v28202

919 ผู้เข้าชม

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แชร์