ทุ่ม!!สร้างวัดใหญ่ผิดหลักพุทธหรือไม่?...โฆษกวัดพระธรรมกายตอบชัดพาย้อนอดีตสมัยพุทธกาลกับวัดพระเชตวันมหาวิหาร

ทุ่ม!!สร้างวัดใหญ่ผิดหลักพุทธหรือไม่?...โฆษกวัดพระธรรมกายตอบชัดพาย้อนอดีตสมัยพุทธกาลกับวัดพระเชตวันมหาวิหาร พระอารามท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ชมพร้อมกันเลย http://winne.ws/v4203

615 ผู้เข้าชม
แชร์