ความรู้จากการศึกษาด้านสมอง" การฝึกจิตเปลี่ยนโครงสร้างสมองได้ "

เราสามารถใช้การฝึกจิตเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างสมองของเราได้ http://winne.ws/v6764

660 ผู้เข้าชม
แชร์