7 สิ่งมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนา โดยBBC

1. พุทธคยา อินเดีย 2. เจดีย์โพธินาถ เนปาล 3. วัดพระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา 4. พระนอนวัดโพธิ์ ไทย 5. นครวัด กัมพูชา 6. พระพุทธรูปเทียนถาน ฮ่องกง 7. วัดชีไหล ลอสแองเจิลลีส http://winne.ws/v9513

2.7 พัน ผู้เข้าชม

7 สิ่งมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนา โดยBBC

1. Mahabodhi Temple, India (พุทธคยา อินเดีย)

2. Boudhanath Stupa, Nepal (เจดีย์โพธินาถ เนปาล)

3. Temple of Tooth, Sri Lanka (วัดพระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา)

4. Wat Pho, Temple of the Reclining Buddha, Thailand( พระพุทธไสยาส หรือ พระนอนวัดโพธิ์ ไทย) 

5. Angkor Wat, Cambodia (นครวัด กัมพูชา)

6. Tian Tan, Hong Kong (พระพุทธรูปเทียนถาน ฮ่องกง) 

7. Hsi Lai, Los Angeles (วัดชีไหล ลอสแองเจิลลีส) 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.youtube.com/watch?v=-WDG2DELq00

แชร์