นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวสงกรานต์ สะพานมอญสังขละฯ เนืองแน่น

เมื่อเวลา 08.00 น วันที่ 15 เม.ย 2561 จากที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ทำให้บรรยากาศในพื้นที่ของ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี คลาคล่ำไปด้วยประชาชนหลายชาติพันธุ์ ในพื้นที่ http://winne.ws/n23188

209 ผู้เข้าชม
นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวสงกรานต์ สะพานมอญสังขละฯ เนืองแน่น

เมื่อเวลา 08.00 น วันที่ 15 เม.ย 2561 จากที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ทำให้บรรยากาศในพื้นที่ของ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี คลาคล่ำไปด้วยประชาชนหลายชาติพันธุ์ ในพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั่วทิศ แหล่งท่องเที่ยวหลักที่สำคัญก็คือ สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ หรือสะพานมอญ หมู่ 3 ต.หนองลู

บรรยากาศในช่วงแต่เช้าตรู่ อากาศเย็นสบาย พระสงฆ์และเณรจากวัดในพื้นที่จำนวน 150 รูป มารับบิณฑบาตรบนสะพานมอญ นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ และชาวบ้าน ได้รวมกันใส่บาตร เป็นจำนวนหลายพันคน ด้วยนานครั้งจะมีพระสงฆ์ มาบิณฑบาตบนสะพานมอญโปรดญาติโยมเป็นจำนวนมากเช่นนี้

อ่านข่าวต่อได้ที่ : สำนักข่าวบ้านเมือง

แชร์